Skip to main content
Program:
— Alocuțiune de deschidere: Elena PRUS, dr. hab., prof. univ., Prorector pentru Prorector pentru Cercetare științifică și Studii Doctorale.
— Prezentare: „Analiza comparativă a rezultatelor cercetătorilor ULIM pentru anul de studii 2022-2023”. Irina CERNEAUSCAITE, director DIB.
— Donație de carte: Sanda-Maria ARDELEANU, DHC, prof. univ. dr., Directoarea Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.
— Prezentarea standului de carte a facultăților ULIM – decani, reprezentantii facultăților.
— Prezentarea revistei instituționale «Intertext», nr. 2, 2023 – dr., conf. univ. Victor UNTILĂ, Director al Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale ULIM.
— Decernarea diplomelor de apreciere celor mai prodigioase facultăți și cercetători ULIM.
Scopul Salonului «Scientia»:
— cumularea şi prezentarea tuturor genurilor şi categoriilor de publicaţii, semnate de către universitari, editate pe parcursul anului academic 2022-2023
— prezentarea şi promovarea rezultatelor procesului de investigare, efectuat de către structurile ştiinţifice universitare şi individual
— analize comparate ale rezultatelor cercetării universitarilor
— contabilizarea info-metrică a publicaţiilor cadrelor didactico-ştiinţifice
-asigurarea accesului pentru vizualizare şi documentare asupra publicaţiilor
— încurajarea cunoaşterii şi stimularea utilizării publicaţiilor universitarilor în procesul educaţional şi de cercetare
— augmentarea funcţiei patrimoniale a bibliotecii universitare (analiza prezenţei publicaţiilor instituţionale şi de autor, editate sub egida ULIM, în colecţii; completarea catalogului respectiv cu datele de identificare a documentelor lipsă etc.).
Grup-ţintă: Salonul este destinat cadrelor universitare, studenţilor, structurilor din cadrul ULIM precum şi tuturor celor interesaţi de a lua act de patrimoniul documentar ştiinţific ULIM.
www.facebook.com/events

Leave a Reply