Skip to main content

2022

Petru Roşca la 90 de ani : biobibliografie / Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic ; director publicaţie: Ilian Galben ; coordonator: Larisa Patlis ; autor-alcătuitor: Larisa Straistari ; contribuţii bibliografice: Ana Cojocaru, Teodora Istrati. – Chişinău : S. n., 2022 (Print-Caro). – 164 p. : fig., fot., tab. – (Colecţia “Universitaria”, ISBN 978-9975-101-89-9 ; Fascicula a 57-a).

2021

Victor Untilă: În căutarea unei cunoaşteri complexe, sistemice şi integrale: Studiu biobibliografic omagial / Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic; director publicaţie: Ilian Galben; coordonator volum: Irina Botnaru; redactor ştiinţific: Carolina Dodu-Savca; contribuţii bibliografice: Teodora Istrati; consultanţi ştiinţifici: Elena Prus, Victor Untilă. – Chişinău: ULIM, 2021. – 198 p.: fig., fot. – (Colecţia «Universitaria»; Fascicula a 56-a, ISBN 978-9975-101-89-9).

2019

Enkomion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus / dir. publ.: Ilian Galben ; coord, vol.: Irina Botnaru ; contribuţii bibliogr.: Natalia Ghimpu ; consultanţi şt.: Ion Manoli [et al.] ; red. şt.-bibliogr.: Ion Manoli [et al.] ; Univ. Liberă Intern, din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomie. — Chişinău : ULIM, 2019. — 214 p. : fig., fot. — (Colecţia «Universitaria»; Fascicula a 54-a, ISBN 978-9975-101-89-9).

Angela Savin-Zgardan. Viaţa oglindită în cuvânt : Biobibliografie / Univ. Liberă Intern. din Moldova (ULIM), Dep. Informaţional Biblioteconomic ; dir. publicaţie : Ilian Galben; coord., red. şt.-bibliogr.: Irina Botnaru ; contribuţii bibliogr.: Teodora Istrati. – Chişinău : ULIM, 2019. – 207 p. : fig., fot. – (Colecţia «Universitaria», ISBN 978-9975-101-89-9; Fascicula a 55-a).

2017

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova : 25 ani de ascensiune (2013-2017) : Prezenţe în publicaţii : Studiu bibliografic / Univ. Liberă Intern, din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomie ; Ana Busuioc, lrina Cerneauscaite ; ed. îngrijită de: Irina Cerneauscaite. — Chişinău : ULIM, 2017. — 166 p. — (Colecţia «Studiorum», ISBN 978-9975- 3168-1-1; Fascicula a 3-a).

2016

Poziţionare strategică în procesul educaţional: Studiu biobibliografic : în onoarea Doamnei Ludmila Hometkovski / Natalia Cerneauscaite, Natalia Ghimpu, Teodora Istratii ; red. şt.-bibliogr.: Ludmila Corghenci ; cd. îngrijită de: Irina Cerneauscaite ; Univ. Liberă Intern, din Moldova, Dep. Informaţional, Biblioteconomie, Inst. de CerceL Filologice şi lnterculturale, Fac. de Litere. — Chişinău : ULIM, 2016. — 108 p. — (Colecţia «Universitaria”; Fascicula a 53-a, ISBN 978-9975-101-89- 9).

2014

Inteligenţa – Abilitatea de a se adapta la schimbare : Studiu biobibliografic în onoarea Profesorului Tatiana Gribincea / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic, Fac. Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială ; alcăt.: Tatiana Panaghiu ; red. şt.: Ludmila Corghenci ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă ; ed. îngrijită de: Zinaida Sochircă. – Chişinău : ULIM, 2014. – 175 p. – (Colecţia Universitaria», ISBN 978-9975-101-89-9 ; Fascicula a 52-a).

Isteţime, Dăruire şi Productivitate : Studiu biobibliografic în onoarea profesorului Valentin Cijacovschi / Ludmila Corghenci ; red. şt.-bibliogr.: Valentina Chitoroagă ; contribuţii bibliogr.: Ana Cojocaru, Teodora Istrati ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic, Fac. de Litere. – Chişinău : ULIM, 2014. – 85 p. – (Colecţia «Universitaria», ISBN 978-9975-101-89-9 ; Fascicula a 51-a).

2013

Publicaţiile Facultăţii de Litere – patrimoniu documentar valoros, 1993-2013 : Studiu bibliogr. / Cristina Popuşoi, Maria Bejenari, Victoria Moşneaga ; dir. publ.: Andrei Galben ; consultant şt.: Ana Guţu, Ludmila Hometkovski ;
red. şt.: Ludmila Corghenci, Ghenadie R}bacov ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă ; resp. de ed.: Zinaida Sochrică ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic, Fac. de Litere, Inst. de Cercet. Filol. şi Interculturale. – Chişinău : ULIM, 2013. – 543 p. – (Colecţia «Scriptio. Lingua-ae et Litterarum Scientia» ; Fascicula 1-a).

2012

Publicaţiile Facultăţii Biomedicină şi Ecologie (1992-2012) : Studiu bibliogr. / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic, Fac. Biomedicină şi Ecologie ; dir. publ.: Andrei Galben ; alcăt.: Aspazia Sacovici, Tatiana Levinţa, Stepanida Bletea ; coord şt.: Zinaida Sochircă ; red. şt.: Ludmila Corghenci ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2012. – 204 p. – (Colecţia «Scriptio BioMedicinae» ; Fascicula 1-a). — ISBN 978-9975-124-12-6

Ion Manoli. Mon unique roman: Les Lettres: Studium in Honorem / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic; alcăt.: Ghimpu Natalia, Victoria Moşneaga; ed. îngr.: Zinaida Sochircă; red. şt.: Ghenadie Râbacov; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă; cop.: Daniel Pastuh. – Ch.: ULIM, 2012. – 270 p. – (Colecţia «Universitaria»; Fascicula a 48-a). — ISBN 978-9975-101-88-2

Ţurcan, Elena. Petru Roşca: Prezenţă Profesională Durabilă: Studiu biobibliografic / aut. — alcăt.: Elena Ţurcan, Victoria Moşneaga; red. şt.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă; ed. îngr.: Zinaida Sochircă; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic. – Ch.: ULIM, 2012. – 141 p. – (Colecţia «Universitaria»; Fascicula a 49-a). — ISBN 978-9975-101-91-2

Corghenci, Ludmila. Ludmila Tihonov: Putere în Gânduri şi în Acţiuni / Ludmila Corghenci; consultanţi şt.: Ludmila Coadă [et al.]; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: ULIM, 2012. – 106 p. – (Colecţia «Universitaria»; Fascicula 50-a).- ISBN 978-9975-124-07-2

Borş, Veronica. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova : ani de ascensiune (2008-2012) : Prezenţe în publicaţii : studiu bibliogr. / Veronica Borş, Ludmila Corghenci, Lorina Hanganu; coord.şt.: Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2012. – 232 p. – (Colecţia «Studiorum» ; Fascicula a 2-a). — ISBN 978-9975-124-00-3.

Coadă, Ludmila. Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale la 15 ani : studiu şt.-bibliogr. / Ludmila Coadă, Ludmila Corghenci, Pavel Parasca; resp. ded.: Zinaida Sochrică; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă; consultant şt.: Ludmila Coadă. – Ch. : ULIM, 2012. – 299 p. (Colecţia Scriptio ; Fascicula a 2-a). — ISBN 978-9975-101-94-3.

Moşneaga, Victoria. Publicaţiile Facultăţii Ştiinţe Economice (1992-2012) : studiu bibliogr. / Victoria Moşneaga, Elena Ţurcan; coord. ed.: Zinaida Sochrică; red. şt.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2012. – 405 p. – (Colecţia Scriptio ; Fascicula 1-a). — ISBN 978-9975-124-01-0.

Panaghiu, Tatiana. Publicaţiile Facultăţii Psihologie şi Asistenţă Socială: studiu bibliogr. / Tatiana Panaghiu; coord.: Zinaida Sochrică; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă; consultant şt.: Ludmila Corghenci. – Ch. : ULIM, 2012. – 391 p. – (Colecţia Scriptio; Fascicula 1-a). — ISBN 978-9975-101-95-0.

Corghenci, Ludmila. Ana Guţu: Avis Rara in Creationem ad Infnitum: Studiu biobibliografc / Ludmila Corghenci, Natalia Ghimpu, Tatiana Panaghiu; resp. ed.: Zinaida Sochircă; red. şt.: Ludmila Corghenci; red. literar: Ghenadie Râbacov; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2012. – 258 p. – (Colecţia “Universitaria”; Fascicula a 47-a). 100 ex. ISBN 978-9975-101-82-0

Ghimpu, Natalia. Zinaida Camenev: Un drum lung la răscruce de timpuri: studiu biobibliogr. / Zinaida Sochircă, Natalia Ghimpu, Victoria Moşneaga [et al.]; resp. ed.: Zinaida Sochircă; red. şt.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch.: ULIM, 2012. – 193 p. – (Col. “Universitaria”; Fascicula a 46-a). 50 ex. ISBN 978-9975-101-81-3.

2011

Forţa mărcii personale: bibliografe in honorem Natalia Ocopnaia/Ludmila Corghenci, Angela Nagornaia; ed. îngr.: Zinaida Sochircă ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2011. – 120 p. – (Colecţia “Universitaria” ; Fascicula a 45-a). 50ex. ISBN 978-9975-101-75-2.

2010

Ludmila Corghenci: Schimbarea de sine pentru schimbarea celorlalti : monogr. biobibliogr. in honorem Ludmila Corghenci / Natalia Ghimpu, Tatiana Panaghiu ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga ; ed. ingr. de Zinaida Sochirca ; Univ. Libera Intern. din Moldova, Dep. Informational Biblioteconomic. -Ch. : ULIM, 2010. — 122 p. — (Colectia «Universitaria» ; Fascicula a 44-a). 50 ex. ISBN 978-9975-101-46-2.

Raisa Evsiukova: Biobibliografie / aut.: Tatiana Panaghiu, Elena Turcan; red. st.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr: Valentina Chitoroaga; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca ; Univ. Libera Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic. – Ch. : ULIM, 2010. – 62 p. – (Colectia «Universitaria» ; Fascicula a 43-a). ISBN 978-9975-101-39-4. 016:[336+929]

Vremea descopera adevarul: studium in honorem Nina Talambuta : [Biobibliografie] / Univ. Libera Intern. din Moldova ; elab. de Ludmila Corghenci, Cristina Ciugureanu, Eleonora Idrisov ; red. st.: Ludmila Corghenci ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga ; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca. – Ch. : ULIM, 2010. – 153 p. – (Colectia «Universitaria» ; Fascicula a 42-a).

Amintiri din Prezent: studium in honorem Eudochia Zagorneanu / alcat.: Lorina Beselea, Eleonora Idrisov ; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca ; red. resp.: Ludmila Corghenci ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga. – Ch. : ULIM, 2010. – 75 p. – (Colectia «Universitaria» ; Fascicula a 40-a).-ISBN 978-9975-934-53-4.

2009

Pavel Parasca : Biobliogr. la 70 de ani / Univ. Libera Intern. din Moldova, Dep. Informational Biblioteconomic ; echipa de lucru : Ludmila Corghenci, Valentina Chitoroaga, Lorina Beselea [et al.] ; red. st.: Gheorghe Postica ; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca. – Ch. : ULIM, 2009. – 127 p. – (Colectia «Universitaria» ; Fascicula a 38-a). — ISBN 978-9975-934-76-3.

Symphonie en philologie majeure: studium in honorem Elena Prus / Univ. Libera Intern. din Moldova; alcat.: Natalia Ghimpu, Lorina Beselea; coord. st.: Ion Manoli; consultant st.: Ana Gutu, Pierre Morel, Elena Prus; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca; red. st.: Ion Manoli, Pierre Morel, Alexei Cenusa, Sergiu Bobrovschi; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga. – Ch.: ULIM, 2009. – 232 p. – (Colectia “Universitaria”; Fascicula a 39-a). — ISBN 978-9975-934-60-2.

Victor Popa: Studium in honorem / Univ. Libera Intern. din Moldova ; alcat. : Lorina Beselea, Olga Ciocan, Tatiana Panaghiu ; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca ; red. st. : Ludmila Corghenci ; red. bibliogr. Valentina Chitoroaga. – Ch.: ULIM, 2009. – 185 p. – (Universitaria ; Fascicula 37-a). — ISBN 978-9975-934-66-4

Zinovia Zubcu: Daruire intru desavarsirea Binelui: Studium in honorem / aut. : Ludmila Corghenci, Tatiana Levinta, Lorina Beselea; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca; red. st.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga; red. si trad. text. in lb. fr. : Ghenadie Rabacov; Univ. Libera Intern. din Moldova. – Ch.: ULIM, 2009 (Tipogr. «Foxtrot» SRL). – 131 p. – (Seria «Universitaria»; fasc. 36). — ISBN 978-9975-934-59-6

2008

Zinaida Radu: La portile intelepciunii: Studium in honoris / Natalia Ghimpu, Svetlana Carlan ; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca; red. st. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga; red. computerizata: V. Ghetu; L. Beselea; red. si trad. lb. fr:: Gh. Ribacov. – Ch. : ULIM, 2008 (Foxtrot SRL). – 90 p. – (Universitaria; fascicula a 34-a). — ISBN 978-9975-934-41-1

Ilie Borziac: biobibliogr. la 60 de ani/ alcat. : Ludmila Corghenci; echipa de lucru: Valentina Chitoroaga, Veronica Ghetu, Victoria Corcodel; red. st.: Gheorghe Postica; Univ. Libera Intern. din Moldova, Dep. Inform.-Biblioteconomic. – Ch. : ULIM, 2008. – 114 p. – (Colectia «Universitaria»; Fascicula a 32-a). — ISBN 978-9975-920-91-9

Ana Mihalache – Daruire intru dainuire: biobibliogr. / alcat. : Natalia Ghimpu, Lorina Beselea ; conceptie, red. st. : Ludmila Corghenci ; red. bibliogr. : Valentina Chitoroaga; Univ. Libera Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2008. – 88 p. – (Colectia «Universitaria» ; Fascicula a 31-a). — ISBN 978-9975-920-75-9

Nicola Tau la 60 de ani: Biobibliogr./ Univ. Libera Intern. din Moldova; alcat.: Tatiana Kalgutkin, Elena Turcan; red. st.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga. – Ch.: ULIM, 2008. –64 p. – (Col. «Universitaria»; Fasc. a 30-a). — ISBN 978-9975-920-63-6

2007

Ana Gutu – Femeia in cautarea adevarului: biobibliogr./ Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr.: Z. Sochirca; alc.: N. Ghimpu, I. Soltan; red. bibl.: V. Chitoroaga. – Ch.: ULIM, 2007. – 130 p. — ISBN 978-9975-920-07-0

Carti rare din colectiile Departamentului Informational Biblioteconomic: Catalog/ Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr.: Z.Sochirca; autori: V. Corcodel, N. Ghimpu; red. bibl.: V. Chitoroaga. – Ch.: ULIM,2007 – 66 p.

Natalia Burlacu: biobibliogr./ Univ. Libera Intern. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr.: Z. Sochirca; aut.: Sv. Cirlan, E. Turcan, T. Kalguskin; red. st.: L. Corghenci; red. bibliogr.: V. Ghitoroaga. – Ch.: ULIM, 2007. – 42 p.
ISBN 978-9975-934-35-0

Publicatii ale Departamentului Informational Biblioteconomic (1992-2008): bibliografie / alcat.: Ludmila Corghenci, Tatiana Kalguskin; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca. – Ch.:ULIM, 2008. – 44 p. – (Colectia «Biblio Lautus» ; Fascicula a 2-a). — 50 ex.-ISBN 978-9975-934-39-8

Publicatiile Facultatii Istorie si Relatii Internationale: bibliogr. / alcat.: Ludmila Corghenici, Tatiana Panagiu; dir. publ.: Andrei Galben; red. st.: Ludmila Corghenici; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca. — Ch.: ULIM, 2007. — 148 p. — (Col. «Scriptio»; Fasc. 1)

Universitatea Libera Internationala din Moldova: 15 ani de ascensiune: 1992-2007: bibliogr./ dir. publ.: Andrei Galben; ed. ingrijita de Z. Sochirca; alcat.: Tatiana Kalgusin, Inesa Soltan; red. st.: L. Corghenici; red. bibliogr.: V. Chitoroaga. — Ch.: ULIM, 2007. – 174 p. (Col. «Studiorum»; Fasc. 1)

Vladimir Remis: biobibliogr./ Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr.: Z. Sochirca; alcat: L. Corghenci, E. Idrisov; red. st. L. Corghenci; red. bibl.: V. Ghitoroaga. – Ch.: ULIM, 2007. – 56 p.
ISBN 978-9975-934-33-6

Vladimir Valeico: biobibliogr./ Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr.: Z. Sochirca; alcat: Sv. Cirlan, E. Turcanu; red. st. L. Corghenci; red. bibl.: V. Ghitoroaga. – Ch.: ULIM, 2007. – 77 p. — ISBN 978-9975-934-31-2

Valentin Asevschi la 60 de ani: biobibliogr./ Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr.: Z. Sochirca; alc.: T. Panaghiu, E. Idrisov; red. bibl.: V. Ghitoroaga. – Ch.: ULIM, 2007. – 52 p. — ISBN 978-9975-920-28-5

2006

Andrei Smochina la 60 de ani: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr.: Z. Sochirca; alc.: V. Ghetu, L. Corghenci; red. bibl.: V. Chitoroaga. – Ch.: ULIM, 2006. – 86 p. — ISBN 978-9975-920-01-8

Petru Rosca: la 70 de ani: biobiliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr. de Z. Sochirca; alcat.: N. Ghimpu, E. Idrisov.; red. st. L. Corghenci; red. bibl.: V. Chitoroaga; red. si trad. L. Hometcovschi, Gh. Rabacov. – Ch.: ULIM, 2006. — 85 p.

Trofim Carpov la 70 de ani: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr.: Z. Sochirca; alc.: L. Corghenci, V. Ghetu; red. bibl.: V. Ghitoroaga. – Ch.: ULIM, 2006. – 30 p.

2005

Ala Mindicanu: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr. de Z. Sochirca; echipa de lucru: S. Zbarnea, M. Calistru, N. Sotchi ,; red. st. L. Corghenci; red. bibl.: V. Ghitoroaga; machetare V. Ghetu. — Ch.: ULIM, 2005. — 56 p.

Alexei Barbaneagra: la 60 de ani: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr. de Z. Sochirca; alc.: L. Corghenci, V. Ghetu, N. Sotchi ,… ; red. bibl.: V. Ghitoroaga; machetare V. Ghetu. — Ch.: ULIM, 2005. — 52 p.

Mitru Ghitiu la 60 de ani: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; ed. ingr. de Z. Sochirca; echipa de lucru: L. Corghenci, A. Amortitu, N. Sotchi , … — Ch.: ULIM, 2005. — 32 p.

Tatiana Podoliuc: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; ed. ingr. de Z. Sochirca; alcat.: N. Ghimpu, N. Sotchi. — Ch.: ULIM, 2005. — 21 p.

Sus

2004

Emil Rusu la 60 de ani: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; ed. ingr. de Z. Sochirca; echipa de lucru: S. Zbarnea, L. Corghenci, O. Leahu,… — Ch.: ULIM, 2004. — 62 p.

Gheorghe Postica: biobibliogr. la 50 de ani / Univ. Libera Int. din Moldova; ed. ingr. de Z. Sochirca; echipa de lucru: L. Corghenci, V. Chitoroaga, N. Pislaru; consult. st. Gh. Postica; trad. in lb. engl. de V. Stog. — Ch.: ULIM, 2004. — 111 p.

Grigore Junghietu la 65 de ani: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; ed. ingr. de Z. Sochirca; echipa de lucru: L. Corghenci, A. Amortitu, T. Levinta, … — Ch.: ULIM, 2004. — 70 p.

Ion Borsevici la 75 de ani : Biobibliogr . / Echipa de lucru: Ludmila Corghenci,…; Univ. Libera Int. din Moldova. Dep. Inf. Biblioteconomic — Ch.: S.n., 2004 (Tipogr. «Reclama»). — 96p.

Maria Doragan la 75 de ani: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; ed. igr. de Z. Sochirca; alcat.: N. Ghimpu, N. Sotchi. – Ch.: ULIM, 2004. – 34 p.

2003

Andrei Galben: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; resp. de ed. Z. Sochirca; echipa de lucru: L. Corghenci, V. Chitoroaga, O. Leahu, …. — Ch., 2003. — 136 p.

Ion Alexandru : biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; resp. de ed. Z. Sochirca; alcat: O. Vacariuc, N. Pislaru, L. Corghenci. — Ch., 2003. — 24 p.

Mihai Prigorschi : biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; ed. ingrijita de Z. Sochirca; echipa de lucru: N. Ghimpu, T. Levinta. — Ch., 2003. — 34 p.

2002

Ion Hancu: biobibliogr. la 70 de ani / ed. ingrijita de Gh. Postica; alc.: V. Cosmescu, L. Corghenci, L. Barna; coord. Z. Sochirca; red. bibliogr. V. Chitoroaga; Univ. Libera Int. din Moldova. — Ch, 2002. — 72 p. — (col. «Universitaria»)

Petru Rosca: biobibliogr. / resp. de ed. Z. Sochirca; alc.: O. Vacariuc, I. Babin, N. Ghimpu; red. bibliogr. V. Chitoroaga; Univ. Libera. Int. din Moldova. — Ch., 2002. — 48 p.- (col. «Universitaria»)

Alexandru Robu: biobibliogr. / dir. Z. Sochirca, alc.: F. Luca, As Frumusachi, S. Zbarnea, red. V. Chitoroaga; Univ. Libera Int. din Moldova. -Ch., 2002. — 32 p.

Sus

2001

Alexandru Roman: biobibliogr./dir. Zinaida Sochirca; alc.: Veronica Ghetu, Valentina Chitoroaga, Ludmila Corghenci. — Ch., 2001. — 44 p. — Col. » Universitaria», ed. a V-a.

Mihai Cernencu: biobibliogr. /ed. Ingrijita de Zinaida Sochirca; alc.: Ludmila Corghenci, Natalia Beleavschi, Valentina Chitoroaga, … . -Ch., 2001. — 36 p. — Col. «Universitaria», ed. a IV — a.

Mihai Patras: biobibliogr. /resp. de ed. Zinaiada Sochirca; alc.: Natalia Beleavschi, Svetlana Zbarnea. — Ch., 2001 . — 80 p. — Col. «Universitaria», ed. a VI — a

2000

Eugen MARTANCIC: biobibl./ ed. ingrijita de Z. Sochirca: alcat. L. Corghenci, V.Ghetu, V. Chitoroaga, …; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch. 2000. – 66 p.

1999

Pavel PARASCA: biobibl./ ed. ingrijita de Z. Sochirca: alcat. L. Corghenci, V. Chitoroaga, N. Beleavschi,…; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch. 1999. – 52 p.

1998

Andrei Ilie GALBEN: biobib. / ed. ingrijita de Z. Sochirca: alcat. L. Corghenci, V. Chitoroaga, N. Beleavschi,…; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch. 1998. – 91 p.