Skip to main content

Condiții de acces

Condiţii de acces în spaţiile funcţionale ale Departamentului Informaţional Biblioteconomic

Accesul în spaţiile funcţionale ale DIB ULIM se efectuează în baza carnetului de student ULIM (pentru studenţi) şi a legitimatiei ULIM (pentru cadre didactice şi ştiinţifice, personal auxiliar, alţi angajaţi).

Studenţii anului I, care nu deţin la începutul anului de studiu carnetul de student, sunt serviţi  în baza ordinului Rectorului ULIM de înmatriculare la studii.

Alte categorii socio-profesionale au acces în spaţiile DIB ULIM în baza documentului, care confirma identitatea persoanei concrete.

La intrarea în sălile de lectura şi Mediateca ULIM utilizatorul prezintă documentul solicitat, fiindu-i oferit numărul de control, care ii permite folosirea resurselor şi serviciilor informaţional-bibliotecare. La ieşirea din spaţiile DIB numărul de control este restituit persoanei de serviciu de la postul „control”.

Notă: Documentul, care permite accesul utilizatorilor în spaţiile funcţionale ale DIB, nu este transmisibil.