Skip to main content

Acorduri de Colaborare

Acord de colaborare între Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare ” Suceava şi Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM

Acordul, semnat la 05.04.2019, prevede dezvoltarea relaţiilor profesionale, asigurării dreptului de acces la informaţie, precum şi augmentarea procesului de servire informaţional-documentară a procesului didactic şi de cercetare, promovării publicaţiilor instituţionale şi de autor, editate în cadrul universităţilor.

Acord de colaborare între Departamentul Informaţional Biblioteconomic şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale din Moldova

Acordul, semnat la 19 aprilie 2018, are scopul de a stabili relaţii de colaborare între cele două instituţii pentru a creşte vizibilitatea instituţiei de învăţământ şi a cadrelor didactice implicate în cercetare prin accesul deschis la informaţia ştiinţifică.
Părţile vor contribui la stabilirea relaţiilor de parteneriat în baza avantajului reciproc, în limitele competenţei lor şi în conformitate cu documentele de reglementare în vigoare ale fiecărei dintre Părţi.

 

Acord de colaborare cu Biblioteca Universităţii Slavone

Încheiat la 30 ianuarie 2015, Acordul prevede schimbul reciproc de publicaţii universitare, participarea/organizarea reciprocă la reuniuni profesionale, organizarea de stagii şi un schimb eficient de experienţe reprezentative.

 

Acord de colaborare cu Camera Naţională a Cărţii

Încheiat între Departamentului Informaţional Biblioteconomic şi Camera Naţională a Cărţii, la 20 februarie 2014. Prevede colaborări de profil şi participări reciproce la activităţi, reuniuni ştiinţifice, organizare de stagii, schimb de experienţă.

 

Convenţie de colaborare profesională a bibliotecilor universitare din Republica Moldova

Încheiată la iniţiativa Departamentului Informaţional Biblioteconomic cu Biblioteca Centrală Universitară a USM, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a ASEM, Biblioteca Ştiinţifică a AMTAP, Biblioteca Ştiinţifică a USB „A. Russo”, Biblioteca Ştiinţifică a USMF, Biblioteca Ştiinţifică a UTM, Biblioteca Ştiinţifică a UPS „Ion Creangă”, Biblioteca Ştiinţifică UNEFS. Scopul Convenţiei – stabilirea/dezvoltarea unor relaţii de colaborare între bibliotecile universitare pentru susţinerea şi promovarea valorilor educaţionale şi ştiinţifice, biblioteconomice, culturale şi sociale, prin mijloace profesionale specifice.

 

Acord de colaborare a DIB
cu Biblioteca Universităţii „Transilvania”, Braşov, România

Acordul, oficializat la 15 iunie 2012, ţine de stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor profesionale între cele două instituţii pentru susţinerea şi promovarea învăţământului universitar, a valorilor culturale şi sociale prin mijloace profesionale specifice, augmentarea servirii informaţional-documentare a procesului didactic şi de cercetare.

Acordul prevede efectuarea schimbului reciproc de publicaţii, participarea la reuniuni ştiinţifice, organizarea în comun a acestora, elaborarea şi editarea în comun a publicaţiilor şi alte acţiuni.

 

Acord de colaborare
între Biblioteca Universităţii „Apollonia”, Iaşi, România,
şi Departamentul Informaţional Biblioteconomic, ULIM

Relaţiile de parteneriat informaţional-biblioteconomic au fost oficializate printr-un acord, semnat la 26 aprilie 2012 de către managerii superiori ai instituţiilor.

Acordul se axează pe schimbul reciproc de publicaţii universitare, participarea la reuniuni ştiinţifice, organizarea în comun a acestora, elaborarea şi editarea în comun a publicaţiilor şi alte acţiuni.

Scopul principal al colaborărilor profesionale – îmbunătăţirea servirii informaţional-bibliotecare a studenţilor, cadrelor didactico-ştiinţifice.

 

Parteneriat Internaţional Biblioteconomic între Bibliotecile Universitare din Carolina de Nord, SUA şi Departamentul Informaţional Biblioteconomic, ULIM

Partenerii Proiectului internaţional: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, University of North Carolina at Greensboro, University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina State University, University of North Carolina at Wilmington, East Carolina University.

Scopul Parteneriatului ţine de facilitarea/lărgirea accesului la resursele electronice, prestarea serviciilor de împrumut electronic, sprijinirea constituirii repozitoriului universitar, organizarea de reuniuni profesionale, inclusiv conferinţe-video. Un beneficiu important al Parteneriatului pentru bibliotecarii moldoveni – îmbunătăţirea managementului organizaţional şi informaţional al instituţiei, promovarea practicilor de succes.

Din partea Republicii Moldova Acordul de Parteneriat este semnat de către academicianul Andrei Galben, rector al ULIM, şi Zinaida Sochircă, director general DIB ULIM.

Acord de colaborare între Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” (Bucureşti, România) şi Departamentul Informaţional Biblioteconomic, ULIM

Acordul, semnat la 2 februarie 2012, are scopul de a stabili relaţii de cooperare între cele două instituţii pentru susţinerea şi promovarea valorilor culturale şi sociale prin mijloace profesionale specifice, de a augmenta servirea informaţional-documentară a procesului didactic şi de cercetare.

Acordul prevede efectuarea schimbului reciproc de publicaţii, participarea la reuniuni ştiinţifice, organizarea în comun a acestora, elaborarea şi editarea în comun a publicaţiilor şi alte acţiuni.

Acord de colaborare, semnat între Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Departamentul Informaţional Biblioteconomic, ULIM

Acordul, semnat la 9 februarie 2012, este orientat prioritar pentru dezvoltarea relaţiilor profesionale, dar mai ales pentru îmbunătăţirea servirii informaţional-bibliotecare a utilizatorilor ambelor instituţii.

Sunt prevăzute participări/organizări reciproce de reuniuni biblioteconomice, schimb de experienţă între bibliotecari şi de publicaţii, elaborarea şi publicarea în comun a lucrărilor de specialitate.

Acord de colaborare între Biblioteca Naţională a României
şi Departamentul Informaţional Biblioteconomic, ULIM

Scopul Acordului, semnat la 21 septembrie 2011, îl constituie stabilirea relaţiilor de cooperare între cele două instituţii pentru susţinerea şi promovarea valorilor culturale şi sociale prin mijloace profesionale specifice.

Acesta inserează 5 articole, reliefând obiectivele, clauzele şi asigurarea managementul Acordului.

Acorduri de colaborare cu Bibliotecile Universităţilor din Piteşti şi Sibiu (România)

La 12 şi 15 septembrie 2011 au fost semnate acordurile de colaborare cu Biblioteca Universităţii din Piteşti (director Ileana Bălan) şi Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (director dr. ing. Rodica Volovici).

Acordurile prevăd schimbul reciproc de publicaţii instituţionale şi de autor, participarea reciprocă a bibliotecarilor la reuniuni ştiinţifice şi de formare profesională, organizarea în comun a acestora (pe teme de comun acord), elaborarea/editarea în comun a publicaţiilor de specialitate, organizarea de stagii şi schimb de experienţă.

Acordurile vor avea drept impact lărgirea accesului la informaţie, augmentarea procesului de servire informaţional-documentară a comunităţilor universitare, îmbunătăţirea comunicării profesionale.