Skip to main content

Serviciul Multimedia (bloc 1, etaj 4)

 

Misiunea:

 • facilitarea/lărgirea accesului la resurse documentare electronice interne şi externe prin utilizarea tehnologiilor şi tehnicilor informaţionale moderne, formarea/dezvoltarea culturii informaţiei şi a învăţării continue
 • implementarea noilor tehnici informaţionale în procesul de predare, asigurarea tehnică a utilizării acestora.

 

Funcţiile Serviciului Multimedia:

 • informaţională (acces la resursele electronice universitare, Internet, baze de date expertizate, biblioteca digitală, promovarea noilor tehnici şi tehnologii în procesul educaţional)
 • patrimonială (colectarea, stocarea, ordonarea şi comunicarea resurselor electronic, create la ULIM – CD-uri, filme video, documente AV; crearea şi dezvoltarea colecţiei „e-Portofolii educaţionale ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM”, a bazei de date ulim.md etc.)
 • educaţională (formarea deprinderilor de utilizare a tehnicilor informaţionale, a culturii informaţiei prin consultaţii individuale, oferte de pachete didactice/tutoriale informaţionale)
 • comunicativă-ştiinţifică (funcţionarea Spaţiului Conferentiapentru conferinţe şi simpozioane tradiţionale şi on-line; crearea mediului informaţional şi de comunicare propice; comunicarea resurselor deţinute în colecţia uzuală)
 • tehnică (asigurări tehnice pentru organizarea orelor didactice, reuniunilor ştiinţifice şi culturale, conferinţelor-video etc.)
 • hedonică (navigare Internet, utilizarea reţelelor de socializare, lecturi electronice de loisir).

 

Colecţia uzuală a Serviciului Multimedia include:

 • colecţia generală Multimedia (CD-uri, DVD-uri, video şi alte documente multimedia, achiziţionate în sprijinul procesului educaţional şi ştiinţific universitar); documentele din colecţie sunt inventariate şi identificate conform regulilor biblioteconomice în vigoare, fiind aranjate în funcţie de schema de clasificare zecimal-universală
 • colecţia „Multimedia ULIM” (documente multimedia, create la ULIM şi despre ULIM: filme-video, înregistrări muzicale, cursuri ale profesorilor ULIM, CD etc.)
 • colecţia „e-Portofolii educaţionale ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM” (constituită şi ordonată conform Regulamentului în vigoare).

 

Activităţi (procese, procedeeoperaţii):

 • asigurarea funcţionalităţii reţelei de computere, acces Internet
 • evidenţa şi asigurarea serviciilor în spaţiul Mediatecii (statistică, repartizarea staţiilor de lucru etc.)
 • asistare tehnică şi instructivă a studenţilor/profesorilor în procesul de lucru la computer (căutarea informaţiei în Internet, stocarea acesteia pe stick, CD, utilizarea poştei electronice etc.)
 • asistenţă în procesul de utilizare a serviciilor electronice şi a bazelor de date, oferite de către DIB
 • asistenţă în procesul de căutare şi selectare a informaţiei în Internet, portal-uri informaţionale
 • procese de evidenţă financiară pentru serviciile Internet (determinarea duratei de lucru, achitări etc.)
 • ţinerea la zi a colecţiei uzuale: CD-uri, documente AV, filme etc.; recepţionarea şi stocarea acestora in colecţie conform prevederilor biblioteconomice; oferirea acestora pentru consultare;promovarea componenţei colecţiei
 • colectarea şi stocarea CD-urilor profesorilor pentru colecţia „e-Portofolii educaţionale ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM” (consultaţii privind prezentarea informaţiei, verificări, ajutor practic, sinteze pentru structurile universitare etc.)
 • transferul informaţiei de pe CD-urile profesorilor în baza de date locală ulim.md; asigurarea funcţionalităţii bazei de date
 • sprijin tehnic, consultativ și activităţi de evidenţă statistică în utilizarea echipamentului pentru procesul didactic (se eliberează conform contractului dintre profesor si Mediateca ULIM)
 • asigurarea tehnică a lucrărilor Senatului ULIM, conferinţelor şi altor reuniuni ştiinţifice din cadrul ULIM.

 

Program funcţionare:
luni – vineri: 8.00 – 17.00
sâmbăta, duminica – zile fără program
(in perioada sesiunii – program special)