Skip to main content

Politica instituțională privind Accesul Deschis

Aprobată de Senatul ULIM
în cadrul şedinţei din 16 aprilie 2014

 

 Pro Politica privind Accesul Deschis

Publicarea electronică este importantă atât pentru producerea nemijlocită a cercetării, cât şi pentru a împărtăşii/a valorifica ideile/cunoştinţele comunităţii ştiinţifice şi publicului larg, a înţelege impactul social şi economic al rezultatelor cercetărilor. Literatura ştiinţifică constituie un suport indispensabil procesului de cercetare, fiind o modalitate eficientă de promovare şi comunicare ştiinţifică. Publicarea electronică, eliminând barierele de acces la rezultatele cercetării, îmbogăţeşte educaţia şi valorificarea dimensiunilor ştiinţifice.

Prin „Accesul Deschis” (Open Access — OA) înțelegem disponibilitatea liberă a publicaţiilor ştiinţifice, fiind permis oricăror utilizatori să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să tipărească, să caute sau să trimită la textele integrale ale acestor articole, să le parcurgă pentru a le indexa, să le paseze ca date unui software sau să le folosească în orice scop legal fără nici-o barieră financiară, legală sau tehnică. Singura limitare privind reproducerea sau distribuția, precum și singurul rol al drepturilor de autor în acest domeniu ar trebui să fie acela de a oferi autorilor controlul asupra integrității propriei opere și drepturile de a fi recunoscut și citat legal.

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova recunoaşte importanţa strategică a Accesului Deschis la informaţie, care are drept scop diseminarea cunoştinţelor ştiinţifice promovate de/prin: Iniţiativa Accesului Deschis de la Budapesta (2002), Declaraţia de la Bethesda privind Accesul Deschis la Publicaţii (2003), Declaraţia de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoştinţe în domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare (2003), Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (2004), Recomandările UE (Petiţia, 2007), Principii obligatorii privind accesul public la rezultatele cercetărilor finanţate de Consiliul European de Cercetare (European Research Council) (2008), Proiectul pilot al Comisiei Europene (Science in Society) în Programul Cadru pentru Cercetare (PC7) (din 2008), Declaraţia Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (2009).

Aspecte generale

Accesul Deschis este acceptat la ULIM ca o cale inovaţională de  diseminare şi utilizare a informaţiei ştiinţifice, alternativă pentru modelul tradiţional de comunicare ştiinţifică a conţinutului instituţional.  Publicaţiile cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM vor avea o vizibilitate crescută, un impact şi prestigiu considerabil în comunitatea ştiinţifică. Accesul Deschis va îmbunătăţi diseminarea rezultatelor cercetărilor, realizate în cadrul ULIM.

Acceptând şi implementând fenomenul Accesul Deschis, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova îşi asumă responsabilitatea:

 • să disemineze rezultatele cercetărilor ştiinţifice, realizate în cadrul universitar şi materializate în publicaţii, în  baza principiilor Accesului Deschis
 • să încurajeze cercetătorii în manifestarea sprijinului pentru Accesul Deschis, publicând articole în reviste cu Acces Deschis şi plasându-le în Repozitoriul Instituţional ULIM
 • să încurajeze cercetătorii, care beneficiază de suport instituţional şi alte granturi, să publice lucrările în conformitate cu principiile fenomenului Accesului Deschis
 • să dezvolte mijloace şi căi de evaluare a contribuţiei la realizarea Accesului Deschis în scopul menţinerii standardelor de calitate.

 

Strategii şi modalităţi de punere în practică a Accesului Deschis la ULIM

 1. Ţinând cont de experienţa internaţională, implementarea Accesului Deschis la publicaţiile ştiinţifice realizate sub egida ULIM, se va efectua prin două modele complementare:
 • arhivarea în Repozitoriul Instituţional al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova
 • publicarea revistelor ştiinţifice ULIM în registrul internaţional DOAJ (Directory of Open Access Journals).
 1. În vederea dezvoltării sistemului local de conţinut digital în Acces Deschis, ULIM va întreprinde măsuri de creare a Repozitoriului Instituţional, care va cuprinde lucrări elaborate/editate de către cercetătorii Universităţii.
 2. Repozitoriul Instituţional ULIM va funcţiona conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de către Senatul ULIM. Politica prevede ca toate publicaţiile ştiinţifice, elaborate de către cadrele didactico-ştiinţifice ULIM, să fie incluse în Repozitoriul Instituţional la data publicării sau în caz de embargo, nu mai târziu de şase luni de la publicare. Permisiunea acordată de către autori reprezintă o licenţă neexclusivă, irevocabilă, care exercită toate drepturile în conformitate cu drepturile de autor, în baza unui acord semnat de părţi, care va permite distribuirea în Acces Deschis a materialelor publicate cu condiţia, că acestea nu vor fi utilizate în scop de a obţine profit.
 3. Politica privind Accesul Deschis se referă preponderent la articole ştiinţifice, încurajând totuşi cercetătorii să includă şi alte tipuri de publicaţii: monografii, manuale, teze de doctorat şi masterat şi altele. Politica se va aplica la publicaţiile pentru perioada, în care autorul activează în cadrul ULIM.
 4. Adoptarea recenzării publicaţiilor pentru a asigura calitatea acestora.
 5. Iniţierea corectă a procedurii de implementare a Accesului Deschis la informaţia ştiinţifică, conlucrarea cu responsabilii de activitatea ştiinţifică pentru stabilirea cerinţelor legale care urmează să fie implementate, în conformitate cu cadrul normativ al ULIM.
 6. Pentru asigurarea accesului larg şi promovarea conţinutului local digitizat vor fi realizate următoarele:
 • Politica privind Accesul Deschis la ULIM va fi integrată în Registrul internaţional ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies), care va autoriza Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor ştiinţifice.
 • Repozitoriul ULIM va fi înregistrat în Registrul Internaţional al Arhivelor cu Acces Deschis (ROAR, Registry of Open Access Repositories).
 1. Vicerectorii pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii externe, directorii unităţilor de cercetare a ULIM, Departamentul Informaţional Biblioteconomic vor fi responsabili pentru implementarea şi îmbunătăţirea (modificarea) acestei politici.
 2. Toate părţile cu relevanţă – facultăţile, departamentele, care dirijează şi sprijină cercetarea ştiinţifică universitară, autorii/cercetătorii care generează rezultate, bibliotecarii şi alte persoane interesate – vor promova operativ şi eficient publicarea în Acces Deschis.
 3. Departamentul Informaţional Biblioteconomic va elabora Regulamentul de organizare şi funcţionare a Repozitoriului ULIM, va sigura funcţionarea acestuia şi va informa anual Senatul ULIM privind plinătatea şi funcţionalitatea Repozitoriului.
 4. Politica privind Accesul Deschis la ULIM are un efect imediat, intră în vigoare la data aprobării şi va fi revizuită după trei ani.