Skip to main content

Sala Polivalentă de Lectură nr.2

Servicii oferite:

 • Consultarea documentelor din colecţiile ştiinţifice de bază: Filosofie;  Psihologie şi Asistenţă Socială; Ştiinţe ale Educaţiei; Relaţii internaţionale, Politologie; Istorie; Drept
 • Colecţii speciale (referinţe, disertaţii şi autoreferate, cărţi cu autografe,  colecţii ale Ambasadelor, publicaţii editate sub egida ULIM)
 • Centrul de Informare al Uniunii Europene
 • Centrul de Informare al Organizației Națiunilor Unite
 • Centrul de Informare şi Documentare ULIM
 • Rezervări de titluri solicitate pentru un interval de timp
 • Bibliotecarul live (chat)
 • Servicii la distanţă (prin telefon, e-mail)
 • Acces la catalogul electronic
 • Acces la Repozitoriul Instituţional, e-Platforma Cercetătorului şi Biblioteca Digitală ULIM
 • Acces la baze de date licenţiate
 • Servicii Internet (inclusiv WI-FI)
 • Servicii editoriale (identificarea CIP, ISBN, ISSN)
 • Servicii de informare şi cercetare bibliografică (furnizare de liste bibliografice, cercetări bibliografice, prezentări bibliografice, zile de informare)
 • Servicii de asistenţă şi îndrumare informaţională (identificarea publicaţiilor în catalog şi baze de date, formarea deprinderilor de căutare şi regăsire a informaţiei, de utilizare corectă şi etică a informaţiei, programe şi campanii de formare a culturii informaţiei)
 • Servicii info-didactice (spaţii de comunicare în grup utilizând resursele documentare din colecţiile DIB; organizarea info-seminarelor şi practicumurilor)
 • Servicii culturale (marcarea evenimentelor informaţionale, manifestări culturale, saloane şi expoziţii de publicaţii)

 

Program functionare:

luni – vineri: 8.00 – 16.00
sambata, duminica: fara program
(in perioada sesiunii – program special)