Skip to main content

Consiliul Coordonator

Consiliul Coordonator al Departamentului Informaţional Biblioteconomic

Consiliul Coordonator (CC) este un organ consultativ de conducere colectivă profesională şi de coordonare a activităţii informaţional–bibliotecare. Consiliul Coordonator activează în baza Regulamentului, aprobat de către Directorul DIB.

CC DIB are drept scop de a contribui la democratizarea dirijării activităţii profesionale, amplificarea rolului decizional al personalului, asigurarea transparenţei în procesele managementului organizaţional, implementarea managementului calităţii totale în activitatea informaţional–bibliotecară

Sarcinile de bază ale CC:

 • sprijinirea administraţiei în elaborarea unor programe strategice, proiecte şi decizii optimale în problemele dezvoltării resurselor, informatizării, servirii informaţional – documentare a comunităţii universitare şi alte domenii de activitate profesională
 • dirijarea, coordonarea şi cooperarea eforturilor managerilor funcţionali, unităţilor de structură ale DIB pentru servirea informaţional–bibliotecară optimală a comunităţii universitare
 • îmbunătăţirea aspectelor organizaţionale în activitatea instituţională
 • exercitarea controlului asupra problemelor stringente de activitate profesională.

În concordanţă cu sarcinile de bază CC acoperă următoarele competenţe şi atribuţii:

 • ia în dezbatere şi aprobă politicile, programele strategice de activitate, conceptele şi programele coordonate
 • deliberează asupra proiectelor şi variantelor finale ale documentelor de reglementare şi normative, ale altor documente DIB
 • încurajează inovaţia, creativitatea bibliotecarilor ULIM
 • ia în dezbatere şi aprobă programele de activitate anuală, precum şi informaţiile –sinteză privind funcţionarea DIB
 • ascultă dările de seamă, efectuează evaluarea personalului (prin intermediul comisiei speciale) şi a unităţilor de structură
 • contribuie la optimizarea interacţiunii între DIB şi structurile comunităţii universitare
 • face propuneri vizavi de modernizarea domeniilor de activitate profesională (dezvoltarea resurselor, informare şi documentare, informatizare, cercetare şi investigare, management etc.)
 • sprijină implementarea standardelor, indicatorilor relaţionali în activitatea DIB
 • examinează alte probleme şi chestiuni de activitate informaţional – bibliotecară.