Skip to main content

Sala de lectură nr.3

Servicii oferite:

 • Consultarea documentelor din colecţiile ştiinţifice de bază: Filologie. Lingvistică;  Ştiinţa literaturii; Literatură
 • Colecţii speciale (personale, ale structurilor Francophoniei,   colecţii ale Ambasadelor, Biblioteca Hispanica Miguel Hernandez – Pablo Neruda, colecţia de carte coreeană  a Institutului Se Jong)
 • Centrul de Cultură şi Limbă Chineză
 • Rezervări de titluri solicitate pentru un interval de timp
 • Servicii la distanţă (prin telefon, e-mail)
 • Împrumut de publicaţii beletristică
 • Bibliotecarul live (chat)
 • Acces la catalogul electronic
 • Acces la Biblioteca Digitală ULIM, e-Patforma Cercetătorului şi Repozitoriul Instituţional Acces la baze de date licenţiate
 • Acces la baze de date licenţiate
 • Servicii Internet (inclusiv WI-FI)
 • Servicii de informare şi cercetare bibliografică (furnizare de liste bibliografice, cercetări bibliografice, prezentări bibliografice, zile de informare)
 • Servicii de asistenţă şi îndrumare informaţională (identificarea publicaţiilor în catalog şi baze de date, formarea deprinderilor de căutare şi regăsire a informaţiei, de utilizare corectă şi etică a informaţiei, programe şi campanii de formare a culturii informaţiei, prezentări de servicii şi produse info-bibliotecare, accesibile în Sala de Lectură, excursii-panoramic)
 • Servicii info-didactice (spaţii de comunicare în grup utilizând resursele documentare din colecţiile DIB; organizarea info-seminarelor şi practicumurilor)
 • Servicii culturale (marcarea evenimentelor informaţionale, manifestări culturale, cluburi, saloane şi expoziţii de publicaţii)

 

Program funcţionare:

luni – vineri: 8.00 – 17.00
sâmbătă, duminica: fără program
(in perioada sesiunii – program special)