Skip to main content

Centrul de Informare al Organizaţiei Naţiunilor Unite în cadrul ULIM

(bloc 1, etaj 6, Sala Polivalentă de Lectură nr.2)

Centrul de Informare al Organizaţiei Naţiunilor Unite în cadrul ULIM (CI ONU) a fost instituit la 26 februarie 2016 , cu sprijinul Misiunii Organizaţiei Naţiunilor Unite în Moldova

Misiunea CI ONU în cadrul ULIM:

 • asigurarea/lărgirea accesului membrilor comunităţii universitare la informaţiile privind Cadrul de parteneriat ONU – Republica Moldova „Spre unitate în acţiune” în trei domenii prioritare: Guvernarea democratică, justiţia, egalitatea şi drepturile omului; Dezvoltarea umană şi incluziunea socială; Mediul, schimbările climatice şi
 • gestionarea riscurilor dezastrelor
  promovarea politicilor, instrumentelor, strategiilor şi activităţilor ONU în scopul formării culturii informaţiei, a cunoaşterii şi facilitării procesului de globalizare.

Servicii, activităţi:

 • accesul liber la resursele documentare/informaţionale ale ONU (format tradiţional şi electronic)
 • promovarea/informarea sistematică asupra portalului „ONU în Moldova”
 • prezentări bibliografice, elaborări/difuzări de sinteze bibliografice
 • training-uri pe marginea utilizării bazelor de date şi altor instrumente informaţionale
 • trecere în revistă a publicaţiilor electronice şi a bazelor de date accesibile pe site-ul ONU in Moldova UE http://www.un.md/docsandpub/
  asistenţa informaţională la cerere
 • organizarea întâlnirilor, conferinţelor, seminarelor şi a altor acţiuni publice şi promoţionale
 • ţinerea meniului „Centrul de Informare a ONU în cadrul ULIM” pe pagina WEB DIB (link la pagina WEB ULIM)
 • elaborarea e- buletinului “Intrări noi în CI ONU ULIM”
 • activităţi ştiinţifico-informaţionale (reuniuni, prezentări şi lansări de publicaţii, lecţii publice, prezentări ale experţilor UE etc.) – în colaborare cu Centrul de Cooperare Internaţională
 • cooperări şi schimb de experienţă cu centrele similare din ţară şi străinătate.